Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Nowoczesne systemy automatyki

 

Projektujemy, wdrażamy i modernizujemy rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), które pomagają zarządzać urządzeniami pracującymi w budynku. Dokonują pomiarów niezbędnych parametrów i sterują działaniem poszczególnych elementów infrastruktury – na przykład klimatyzacją w budynku biurowym lub maszynami w fabryce.

System pozwala na stałą komunikację z centralnym punktem obsługi. Dzięki temu możliwa jest kontrola sprawności urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie personelu o wystąpieniu jakiejkolwiek awarii urządzenia. System może także raportować o wszystkich zdarzeniach, co umożliwia optymalizację pracy urządzeń znajdujących się pod jego kontrolą. Rozwiązania AKPiA mogą realizować różne cele – na przykład poprawę bezpieczeństwa obiektu czy redukcję kosztów jego utrzymania poprzez kontrolę pracy maszyn zużywających nadmierną ilość energii elektrycznej.

 

Służymy fachową radą podczas dobierania elementów systemu – projektujemy rozwiązania, które w najlepszy sposób będą służyły naszym klientom. Wszystkie są zawsze w pełni dopasowane do procesów realizowanych w danym obiekcie, doskonale wpisując się w charakter prowadzonej w nim działalności.

 

 

Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka

LVS © COPYRIGHT 2015