Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Doskonała komunikacja wewnątrz firmy

 

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem zarówno standardowych central telefonicznych, jak i tych działających w technologii VoIP. W zależności od uwarunkowań działalności klienta i wynikających z nich potrzeb przygotowujemy rozwiązanie najlepiej odpowiadające jego wymaganiom.

Technologia VoIP (Voice over Internet Protocol) umożliwia przesyłanie dźwięku za pośrednictwem Internetu lub połączeń lokalnych opartych na protokole IP. Pozwala tworzyć wirtualne, wewnętrzne sieci telekomunikacyjne, dzięki którym można prowadzić rozmowy telefoniczne nie posiadając podłączenia do tradycyjnej linii.

 

Zaletą VoIP jest elastyczność konfiguracji oraz możliwość prowadzenia darmowych rozmów nie tylko pomiędzy pracownikami wewnątrz jednego budynku, ale także między różnymi obiektami, jak również z osobami wykonującymi pracę zdalną, bez ponoszenia kosztów wynikających z obsługi standardowego łącza telekomunikacyjnego.

 

 

Centrale telefoniczne i VOIP

LVS © COPYRIGHT 2015