Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Tworzymy budynki przyszłości

 

Projektujemy i realizujemy instalacje inteligentnych budynków. Pomagamy naszym klientom wybrać odpowiednie rozwiązania, które będą najlepiej realizowały ich potrzeby. Dobieramy elementy systemu w taki sposób, by dobrze spełniał swoje zadanie i służył użytkownikom przez wiele lat.

Jakie przykładowe funkcje może realizować inteligentny budynek?

 

● Automatyczna regulacja ogrzewania – dostosowanie temperatury do pory dnia, obecności osób oraz innych czynników.

 

● Wentylacja pomieszczeń według ustalonego harmonogramu, na przykład podczas pobytu domownika w pracy.

 

● Sterowanie światłami – w zależności od obecności osób, pory dnia oraz pogody.

 

● Pomiar zużycia energii przez poszczególne urządzenia znajdujące się w domu, by ułatwić optymalizację kosztów.

 

● Wykrywanie pożaru, wycieku gazu, wysokiego stężenia tlenku węgla itp. funkcje bezpieczeństwa.

 

● Sterowanie urządzeniami elektronicznymi wyposażenia domu (sprzęt RTV i AGD)

 

Popularność inteligentnych budynków systematycznie rośnie - głównie dzięki coraz większej dostępności takich rozwiązań oraz obniżaniu się kosztów ich wdrożenia. Zwiększa się także wśród klientów świadomość istnienia tego rodzaju technologii oraz ich ogromnego wpływu na podniesienie jakości i komfortu życia.

 

 

Instalacje inteligentnych budynków.

LVS © COPYRIGHT 2015