Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Stały nadzór nad obecnością personelu w obiekcie

 

System może jednocześnie spełniać dwa zadania – kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy, w zależności od miejsca, dla którego jest projektowany. Funkcje te mogą być pełnione jednocześnie lub rozłącznie.

Kontrola dostępu oraz rejestracja czasu pracy to rozwiązania, które coraz częściej są standardem w przypadku obiektów biznesowych, a to pierwsze zdobywa także popularność w przypadku nowoczesnych budynków mieszkalnych. Podstawowym zadaniem systemu jest ograniczenie dostępu niepowołanych osób do obiektu, jego wydzielonych stref lub określonych pomieszczeń. Zamiast tradycyjnych kluczy do otwierania drzwi używane są karty identyfikacyjne lub eTokeny, których uprawnienia dostępu można zmieniać w dowolnej chwili. Oznacza to, że w przypadku awansu lub odejścia pracownika z firmy istnieje możliwość natychmiastowego przydzielenia mu dostępu do dodatkowych stref lub zupełnego odebrania prawa wejścia do budynku.

 

Rozwiązanie może także realizować funkcję kontroli czasu pracy. Ponieważ każde wejście na teren budynku jest rejestrowane przez system, to na podstawie indywidualnych identyfikatorów można mierzyć czas przebywania danej osoby w obiekcie. Zbierane przez system informacje umożliwiają tworzenie raportów, które mogą być automatycznie przekazywane do działu kadrowego.

 

Oferujemy pomoc na każdym etapie wdrożenia systemu – począwszy od projektu, poprzez wykonanie, a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji, jak również modernizacji systemu.

 

 

Kontrola Dostępu / Rejestracja Czasu Pracy.

LVS © COPYRIGHT 2015