Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Przeprowadzamy profesjonalne audyty

 

Wykonujemy pomiary parametrów instalacji elektrycznych, które pozwalają na ustalenie ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa. Okresowe inspekcje pozwalają na uniknięcie takich niebezpiecznych sytuacji jak porażenie prądem, pożar będący wynikiem zwarcia czy negatywny wpływ na pracę urządzeń, a nawet ich uszkodzenie.

Pomiary instalacji elektrycznej obejmują m.in.:

 

● kontrolę ciągłości przewodów ochronnych,

● rezystancję izolacji przewodów,

● separację obwodów,

● rezystancję izolacji podłóg oraz ścian,

● biegunowość,

● wytrzymałość  elektryczną,

● wytrzymałość  cieplną,

● ochronę przed spadkami napięcia.

 

Wszystkie audyty wykonywane są przez specjalistów LVS posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 

 

Pomiary instalacji elektrycznych.

LVS © COPYRIGHT 2015