Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Wykonujemy precyzyjne pomiary okablowania

 

Przeprowadzamy pomiary sieci LAN wraz z ich certyfikacją od kategorii 5 do 7A. Inspekcje mogą być wykonywane zarówno w przypadku nowych sieci, jak również tych, które znajdują się już w użytku.

W naszej pracy wykorzystujemy profesjonalne oprzyrządowanie, które pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników, dając rzetelną informację na temat norm spełnianych przez znajdującą się w obiekcie infrastrukturę. Pomiar miedzianych sieci LAN zakończony jest sporządzeniem i wydaniem protokołu pomiarowego.

Pomiary miedzianych sieci LAN.

LVS © COPYRIGHT 2015