Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Pełna dostępność usług online

 

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem, wdrażaniem oraz modernizacją sieci WiFi. Przygotowujemy plan infrastruktury na podstawie realnych potrzeb przyszłych użytkowników – wszystkie parametry sieci dostosowujemy do charakteru i przeznaczenia obiektu.

Właściwe zaprojektowanie sieci WiFi jest kluczowe dla komfortu jej użytkowania. Każdy z nas miał do czynienia z taką, która sprawiała problemy – sygnał w niektórych miejscach pomieszczenia zanikał, transfer był niski, a komputer samoczynnie rozłączał się z siecią. Tych kłopotów da się uniknąć, dbając o właściwe przygotowanie na etapie projektu.

 

Podstawowym kryterium, jakie bierze się pod uwagę podczas planowania budowy sieci bezprzewodowej, jest pokrycie obszaru, który ma obsługiwać. To bardzo istotny aspekt, ale nie jedyny – tymczasem osoby odpowiedzialne za tworzenie sieci często poprzestają na tym czynniku. Równie ważne są możliwości obsługiwania odpowiednio dużej liczby użytkowników, właściwa przepustowość łącza oraz elastyczność infrastruktury, pozwalająca na łatwą rozbudowę i modernizację sieci.

 

Na beztroskie podejście można sobie pozwolić tworząc sieć domową z której będzie korzystało mało osób, nie posiadających dużych wymagań co do jej jakości. W przypadku sieci przeznaczonych do zastosowań biznesowych taki sposób działania jest niedopuszczalny, gdyż może negatywnie wpłynąć na jakość pracy w obiekcie, przyczyniając się do generowania realnych strat. Dlatego potrzeba profesjonalnego projektu i takiej samej jego realizacji.

Projektowanie sieci WiFi.

LVS © COPYRIGHT 2015