Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Skuteczne systemy odprowadzania dymu

 

Systemy automatycznego oddymiania stosowane są w celu ułatwienia ewakuacji z budynku objętego pożarem. We wczesnej jego fazie ogień zazwyczaj nie stanowi jeszcze bezpośredniego zagrożenia dla życia, jednak produkuje duże ilości toksycznego dymu, który skutecznie ogranicza widoczność w pomieszczeniach oraz powoduje poważne problemy z oddychaniem, prowadząc do omdleń.

Z tego powodu w ciągach komunikacyjnych budynków stosuje się systemy automatycznego oddymiania, które w razie wybuchu pożaru odprowadzają powstały w jego wyniku dym, ułatwiając w ten sposób ewakuację osobom znajdującym się w obiekcie. System wyposażony jest w czujniki rozmieszczone w kluczowych miejscach budynku. Po wykryciu przez nie zadymienia centrala sterowania uruchamia siłowniki, które otwierają okna i podnoszą klapy dachowe, pozwalając nagromadzonemu w budynku dymowi ujść na zewnątrz.

 

Zajmujemy się projektowaniem, realizacją oraz modernizacją systemów automatycznego oddymiania. Mogą one stanowić zarówno samodzielną instalację, jak i być sprzężone z innymi systemami bezpieczeństwa, na przykład sygnalizacją pożaru (SAP).

 

 

Sterowanie Oddymianiem

LVS © COPYRIGHT 2015