Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa

 

Sygnalizacja Alarmu Pożarowego (SAP) należy do najważniejszych rozwiązań technologicznych gwarantujących bezpieczeństwo budynków, osób i mienia. W razie pojawienia się w obiekcie ognia systemy ograniczają jego rozprzestrzenianie się i wywoływane szkody poprzez uruchomienie urządzeń gaśniczych i oddymiających, opuszczenie kurtyn oddzielających poszczególne strefy budynku oraz powiadomienie o pożarze służb ratunkowych.

SAP składa się z centrali alarmowej, ostrzegaczy (automatyczne czujki i ręczne przyciski) oraz sygnalizatorów. System monitoruje obiekt i ostrzega o niebezpieczeństwie zawiadamiając przy tym najbliższą jednostkę straży pożarnej. Jednocześnie nadaje komunikaty dźwiękowe i/lub głosowe dla ludzi przebywających wewnątrz budynków, dając sygnał do ewakuacji. Centrala SAP daje informacje systemom oddymiania o potrzebie otwarcia lub zamknięcia kurtyn i klap wentylacyjnych, a automatom gaśniczym o konieczności reakcji.

 

Instalowane przez nas systemy wykrywają również obecność szkodliwych dla życia i zdrowia substancji takich jak gaz ziemny, tlenek węgla czy gazy usypiające. Dopełnieniem oferty LVS w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych są systemy wczesnego wykrywania dymu oraz gaszenia techniką gazową, które znajdują zastosowanie głównie w centrach przetwarzania danych (Data Center).

 

 

Sygnalizacja Alarmu Pożarowego SAP.

LVS © COPYRIGHT 2015