Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Skuteczne rozwiązania dla bezpieczeństwa

 

Sygnalizacje włamania i napadu są jednymi z najczęściej stosowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Rolą takiego rozwiązania jest wykrycie i powiadomienie o stanie zagrożenia w chronionym obiekcie, które zostało spowodowane wtargnięciem osób niepowołanych na jego teren.

Sygnały alarmowe mogą być przekazywane drogą telefoniczną, radiową lub przez Internet. Mogę one trafiać zarówno do osób prywatnych, jak i wyspecjalizowanych agencji ochrony mienia, które świadczą usługi monitorowania obiektów.

 

Urządzenia detekcyjne umieszczone w odpowiednich miejscach w pomieszczeniach budynku lub na terenie posesji przesyłają informację o zaistniałym zdarzeniu do centrali systemu. Centrala przetwarza informację i uruchamia odpowiednie urządzenia powiadamiające.

 

Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach kradzieżą czy włamaniem, posiadają także wiele innych praktycznych funkcji. Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku.

 

Oferujemy pomoc na każdym etapie wykonania instalacji alarmowej, począwszy od projektu, poprzez wykonanie, a skończywszy na wsparciu technicznym i konserwacji czy modernizacji systemu.

 

 

Sygnalizacja Włamania i Napadu SSWiN.

LVS © COPYRIGHT 2015