Home

O Firmie

Oferta

Planowanie inwestycji

Kontakt

Kariera

Systemy monitoringu wizyjnego

 

Projektujemy i wdrażamy profesjonalne systemy telewizji przemysłowej (CCTV). Monitoring wizyjny umożliwia zdalne śledzenie zdarzeń rejestrowanych przez kamery umieszczone na terenie jednego lub wielu obiektów, jak również otwartej przestrzeni (na przykład na parkingach, ulicach czy placach).

Zastosowanie telewizji przemysłowej pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu lub terenu dzięki stałej obserwacji obrazu z wielu kamer rozmieszczonych w newralgicznych punktach. Umożliwia to wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń, stanowiących zagrożenie dla monitorowanej przestrzeni, takie jak wtargnięcie na teren zamknięty, kradzież sklepowa, naruszenie porządku publicznego czy wybuch pożaru. Pełni również rolę ochrony prewencyjnej – widoczność kamer odstrasza potencjalnych przestępców.

 

Budowane przez nas systemy telewizji przemysłowej opieramy na rejestratorach cyfrowych najnowszej generacji. Wyposażone są w układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych i stałych, posiadają funkcje detekcji ruchu oraz przesyłania obrazów przez łącza telekomunikacyjne i pocztę elektroniczną. Monitoring wizyjny może zostać zintegrowany z innymi systemami – alarmowymi, przeciwpożarowymi, kontroli dostępu lub infrastrukturą inteligentnego domu.

 

 

Telewizja przemysłowa CCTV.

LVS © COPYRIGHT 2015