Automatyka

SYSTEMY POD KONTROLĄ

Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka

Nowoczesne systemy automatyki

Projektujemy, wdrażamy i modernizujemy rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), które pomagają zarządzać urządzeniami pracującymi w budynku. Dokonują pomiarów niezbędnych parametrów i sterują działaniem poszczególnych elementów infrastruktury – na przykład klimatyzacją w budynku biurowym lub maszynami w fabryce.

System pozwala na stałą komunikację z centralnym punktem obsługi. Dzięki temu możliwa jest kontrola sprawności urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie personelu o wystąpieniu jakiejkolwiek awarii urządzenia. System może także raportować o wszystkich zdarzeniach, co umożliwia optymalizację pracy urządzeń znajdujących się pod jego kontrolą. Rozwiązania AKPiA mogą realizować różne cele – na przykład poprawę bezpieczeństwa obiektu czy redukcję kosztów jego utrzymania poprzez kontrolę pracy maszyn zużywających nadmierną ilość energii elektrycznej.


Służymy fachową radą podczas dobierania elementów systemu – projektujemy rozwiązania, które w najlepszy sposób będą służyły naszym klientom. Wszystkie są zawsze w pełni dopasowane do procesów realizowanych w danym obiekcie, doskonale wpisując się w charakter prowadzonej w nim działalności.


ZARZĄDZANIE BUDYNKIEM

Building Management Systems

Systemy zarządzania obiektem

Projektujemy, wdrażamy i modernizujemy systemy BMS (Building Managment Systems). Ich zadaniem jest efektywne zarządzanie instalacjami znajdującymi się w budynku, takimi jak ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń, regulacja pracy systemu wentylacyjnego czy sterowanie oświetleniem. System BMS analizuje na podstawie zdefiniowanych parametrów stan budynku i otoczenia (np. temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz i na zewnątrz obiektu, pora dnia czy natężenie światła słonecznego) i aktywuje pracę odpowiednich urządzeń, dostosowując ją do panujących warunków.

Nasza firma przeprowadza zarówno kompleksowe wdrożenia, jak i instalację poszczególnych elementów systemów czy ich modernizację. Wszystkie rozwiązania zawsze dobieramy do charakteru danego obiektu oraz jego przeznaczenia, dzięki czemu w pełni odpowiadają realizowanym w nim procesom. W ten sposób uzyskujemy najwyższą możliwą efektywność zarządzania budynkiem i urządzeniami, w które jest wyposażony.


PRZYSZŁOŚĆ W TWOIM BUDYNKU

Instalacje inteligentnych budynków

Tworzymy budynki przyszłości

Projektujemy i realizujemy instalacje inteligentnych budynków. Pomagamy naszym klientom wybrać odpowiednie rozwiązania, które będą najlepiej realizowały ich potrzeby. Dobieramy elementy systemu w taki sposób, by dobrze spełniał swoje zadanie i służył użytkownikom przez wiele lat.

Jakie przykładowe funkcje może realizować inteligentny budynek?


  • Automatyczna regulacja ogrzewania – dostosowanie temperatury do pory dnia, obecności osób oraz innych czynników.


  • Wentylacja pomieszczeń według ustalonego harmonogramu, na przykład podczas pobytu domownika w pracy.


  • Sterowanie światłami – w zależności od obecności osób, pory dnia oraz pogody.


  • Pomiar zużycia energii przez poszczególne urządzenia znajdujące się w domu, by ułatwić optymalizację kosztów.


  • Wykrywanie pożaru, wycieku gazu, wysokiego stężenia tlenku węgla itp. funkcje bezpieczeństwa.


  • Sterowanie urządzeniami elektronicznymi wyposażenia domu (sprzęt RTV i AGD)


Popularność inteligentnych budynków systematycznie rośnie - głównie dzięki coraz większej dostępności takich rozwiązań oraz obniżaniu się kosztów ich wdrożenia. Zwiększa się także wśród klientów świadomość istnienia tego rodzaju technologii oraz ich ogromnego wpływu na podniesienie jakości i komfortu życia.


NIEZAWODNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne

Podstawa funkcjonowania każdego budynku

Realizujemy kompletne instalacje elektryczne we wszystkich rodzajach obiektów, zarówno w oparciu o własne projekty, jak i przygotowane przez inne firmy. Podczas planowania instalacji dokładnie analizujemy potrzeby przyszłych użytkowników budynku, aby stworzona infrastruktura odpowiadała nie tylko standardom technicznym, ale również wymaganiom wynikającym z przeznaczenia budynku. Realizując projekt wykorzystujemy zawsze najlepsze materiały dostępne w danym budżecie, by zapewnić bezpieczeństwo i bezawaryjność instalacji, jak również niższe koszty eksploatacji.

Stabilna i bezpieczna infrastruktura elektryczna umożliwia właściwą pracę wszystkich urządzeń w obiekcie, które często mają kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania - szczególnie gdy mówimy o przestrzeniach o charakterze biznesowym lub przemysłowym. Dobrze zaprojektowana sieć zasilająca gwarantuje komfortową pracę nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Wraz z pojawieniem się w budynku dodatkowych urządzeń zwiększy się bowiem pobór mocy, a w konsekwencji obciążenie całej instalacji, któremu będzie musiała sprostać.