Usługi

INNOVATIVE STYLE

Projektowanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych

Stabilne rozwiązania dla obiektów wszelkiego rodzaju

Projektujemy instalacje elektryczne dla nowych inwestycji oraz budynków będących już w użyciu. Dokładamy wszelkich starań, by nasze projekty nie ograniczały się tylko do realizacji wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim jak najlepiej służyły użytkownikom.

Dobra instalacja elektryczna jest niezauważalna dla osób z niej korzystających – po prostu realizuje swoje zadanie. Źle zaprojektowana natomiast daje o sobie znać na każdym kroku – pojawiają się wahania napięcia destabilizujące pracę urządzeń, nadmierne obciążenie powoduje odcinanie zasilania przez bezpiecznik, brak gniazd w pobliżu stanowisk pracy sprawia, że trzeba korzystać z plączących się pod nogami i szpecących przestrzeń przedłużaczy.


Oprócz wykonywania projektów, zajmujemy się także realizacją, naprawą, konserwacją i modernizacją instalacji. Oferujemy także usługi doradcze, również na wczesnym etapie planowania inwestycji.


INNOVATIVE STYLE

Projektowanie sieci WiFi.

Pełna dostępność usług online

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem, wdrażaniem oraz modernizacją sieci WiFi. Przygotowujemy plan infrastruktury na podstawie realnych potrzeb przyszłych użytkowników – wszystkie parametry sieci dostosowujemy do charakteru i przeznaczenia obiektu.

Właściwe zaprojektowanie sieci WiFi jest kluczowe dla komfortu jej użytkowania. Każdy z nas miał do czynienia z taką, która sprawiała problemy – sygnał w niektórych miejscach pomieszczenia zanikał, transfer był niski, a komputer samoczynnie rozłączał się z siecią. Tych kłopotów da się uniknąć, dbając o właściwe przygotowanie na etapie projektu.


Podstawowym kryterium, jakie bierze się pod uwagę podczas planowania budowy sieci bezprzewodowej, jest pokrycie obszaru, który ma obsługiwać. To bardzo istotny aspekt, ale nie jedyny – tymczasem osoby odpowiedzialne za tworzenie sieci często poprzestają na tym czynniku. Równie ważne są możliwości obsługiwania odpowiednio dużej liczby użytkowników, właściwa przepustowość łącza oraz elastyczność infrastruktury, pozwalająca na łatwą rozbudowę i modernizację sieci.


Na beztroskie podejście można sobie pozwolić tworząc sieć domową z której będzie korzystało mało osób, nie posiadających dużych wymagań co do jej jakości. W przypadku sieci przeznaczonych do zastosowań biznesowych taki sposób działania jest niedopuszczalny, gdyż może negatywnie wpłynąć na jakość pracy w obiekcie, przyczyniając się do generowania realnych strat. Dlatego potrzeba profesjonalnego projektu i takiej samej jego realizacji.


INNOVATIVE STYLE

Pomiary miedzianych sieci LAN

Wykonujemy precyzyjne pomiary okablowania

Przeprowadzamy pomiary sieci LAN wraz z ich certyfikacją od kategorii 5 do 7A. Inspekcje mogą być wykonywane zarówno w przypadku nowych sieci, jak również tych, które znajdują się już w użytku.

W naszej pracy wykorzystujemy profesjonalne oprzyrządowanie, które pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników, dając rzetelną informację na temat norm spełnianych przez znajdującą się w obiekcie infrastrukturę. Pomiar miedzianych sieci LAN zakończony jest sporządzeniem i wydaniem protokołu pomiarowego.


INNOVATIVE STYLE

Pomiary sieci WiFi

Przeprowadzamy kompleksowe audyty

Wykonujemy specjalistyczne pomiary sieci WiFi, które pozwalają na zbadanie wydajności, diagnostykę awarii oraz określenie stanu infrastruktury. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają na zidentyfikowanie ewentualnych problemów z działaniem sieci oraz pomagają w ustaleniu ich źródła.

W przypadku przebudowy sieci informacje zebrane podczas pomiarów dają możliwość lepszego zaprojektowania zmian w infrastrukturze. Wszystkie audyty wykonywane są przez specjalistów LVS posiadających odpowiednie kwalifikacje.


INNOVATIVE STYLE

Pomiary instalacji elektrycznych

Przeprowadzamy profesjonalne audyty

Wykonujemy pomiary parametrów instalacji elektrycznych, które pozwalają na ustalenie ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa. Okresowe inspekcje pozwalają na uniknięcie takich niebezpiecznych sytuacji jak porażenie prądem, pożar będący wynikiem zwarcia czy negatywny wpływ na pracę urządzeń, a nawet ich uszkodzenie.

Pomiary instalacji elektrycznej obejmują m.in.:


- kontrolę ciągłości przewodów ochronnych,

- rezystancję izolacji przewodów,

- separację obwodów,

- rezystancję izolacji podłóg oraz ścian,

- biegunowość,

- wytrzymałość  elektryczną,

- wytrzymałość  cieplną,

- ochronę przed spadkami napięcia.


Wszystkie audyty wykonywane są przez specjalistów LVS posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.


INNOVATIVE STYLE

Spawy światłowodowe MM i SM

Niezakłócony przepływ danych

Właściwe połączenie kolejnych odcinków światłowodów jest niezwykle ważne dla niezakłóconego funkcjonowania sieci. Przeprowadzamy profesjonalną instalację łącz przy użyciu wyspecjalizowanego, certyfikowanego sprzętu wysokiej klasy, pochodzącego wyłącznie od renomowanych producentów. Łączenia wykonujemy techniką spawania w wysokiej temperaturze uzyskanej za pomocą łuku elektrycznego, który gwarantuje najwyższą precyzję oraz trwałość spawów, znacznie wyższą niż w przypadku połączeń mechanicznych.

Właściwe scalenie poszczególnych fragmentów światłowodu jest kluczowe dla zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji łącza. Oprócz specjalistycznej wiedzy istotne są także zdolności manualne oraz dokładność. Światłowód można bowiem łatwo uszkodzić w trakcie nieumiejętnej próby łączenia, a dla prawidłowego wykonania spawu bardzo ważne jest również zachowanie dokładnej czystości przewodu.